free simple web templates

Akademie/Academics

Grondslagfase / Foundation Fase
In Graad 0 - 3 onderig ons die volgende / In Grade 0 - 3 we present the following:

• Geletterdheid / Literacy
• Gesyferheid / Numeracy
• Wetenskap / Science
• Tegnologie / Technology
• Lewensorientering / Life orientation 

• Menslikebeweging / Human movement
• Redenaarsaande / Speech nights
• Eistedfodd
• Rekenaargeletterdheid / Computer
   Literacy 

• Kuns / Art 
• Huiswerk / Homework
• Musiek / Music
• Pretdae / Fun days

Mobirise

Intermediere en Senior Fase / Intermediate and Senior Fase
In Graad 4 - 7 onderig ons die volgende / In Grade 4 - 7 we present the following:

• Kuns / Art
• Rekenaargeletterdheid
/ Computer Literacy
• Eistedfodd
• Redenaarsaande
 / Speech nights 

Mobirise

• Pretdae / Fun days
• Eksamens  / Exams
• Physifun 
• Uitstappies / Field trips
• Huiswerk / Homework  

Mobirise


Vakke / Subjects

See below list:

• Wiskunde / Mathematics
• Engels / English
• Afrikaans
• Zoeloe / Zulu
• Sosiale Wetenskap / Social Science
• Natuur Wetenskap / Natural Science
• Ekonomiese Bestuurswetenskap /
   Economics Business Science (Gr.7)
• Tegnologie / Technology (Gr.7)
• Kuns / Art
• Bybel / Bible
• Rekenaars / Computers  
• Physifun (Ekstra lesse by die skool beskikbaar/ Extra lessons
   available at school. )
• Klavier / Piano
• Swem / Swimming 

Uitstappies/Excursions

Daar word jaarliks 'n aantal toere en uitstappies vanaf Graad 0 - 7 onderneem. Dit sluit avontuurkampe, sporttoere en opvoedkundige uitstappies in. Every year there are a number of excursions for Grades 0 - 7. That includes adventure camps, sport tours and educational trips.

SPCA

Kaasplaas /Cheese Farm

Museum

Kosi Bay

Mud Baths

Tangami

FOLLOW US ON FACEBOOK!

Address

Pobox 70
Hluhluwe, 3960

Contacts

Email: admin@privaatskool.co.za
Phone: 083 661 7664
Tel: 035 562 2082/2075
Faks/Fax: 035 940 0810